Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.27.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 26-án lép hatályba.

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.