Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 16

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Iszkáz Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 90.589.740 forintban
 • b) kiadási fő összegét 90.589.740 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 84.413.410 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 47.030.500 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 14.352.986 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.773.948 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 18.526.438 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.621.400 forintban,
  • be) az egyéb működési célú kiadásokat 5.536.323 forintban,
  • bf) a finanszírozási kiadásokat 2.219.405,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 6.176.330 forintban,
 • d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 43.559.240 forintban. ebből:
  • da) a beruházási kiadásokat 2.754.800 forintban,
  • db) a felújítási kiadásokat 40.054.104 forintban,
  • dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 750.336 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet Szöveges melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.