Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19 - 2021. 08. 20

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 74.176.935 forintban
 • b) kiadási fő összegét 74.176.935 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 59.562.857 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 45.188.307 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 11.694.544 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.656.440 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 19.153.596 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.410.004 forintban,
  • be) az egyéb működési célú kiadásokat 3.264.244 forintban,
  • bf) a finanszírozási kiadásokat 2.009.479 forintban,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 14.614.078 forintban,
 • d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 28.988.628 forintban. ebből:
  • da) a beruházási kiadásokat 5.172.397 forintban
  • db) a felújítási kiadásokat 23.417.078 forintban,
  • dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 399.153 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet Szöveges. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

Szöveges melléklet

szöveges melléklet.xlsx