Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22 - 2021. 07. 23

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.22.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 187.391.790 forintban

b) kiadási fő összegét 187.391.790 forintban állapítja meg”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 135.252.226 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 52.139.564 forintban,

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 183.210.617 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 27.147.312 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.217.365 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 36.342.868 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 900.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 66.463.169 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat 1.635.000 forintban,

cg) a felújítási kiadásokat 46.504.903 forintban,

d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 3.481.173 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kerta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet