Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.17.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 372 480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 794 443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 424 963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 372 480 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 347 264 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25 216 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 797 443 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 359 876 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 86 159 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 12 927 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 192 540 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 30 149 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 23 418 000 Ft-ban

bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 4 823 000 Ft-ban

bh) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

bi) ellátottak pénzbeli juttatását 4 560 000 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 5 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 437 567 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 90 193 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 252 976 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

ce) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-ban

cf) hitel tőketörlesztését 20 000 000 Ft-ban

cg) fejlesztési célú céltartalékát 74 398 000 Ft-ban

d) költségvetési hiányát 424 963 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 278 626 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 110 189 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 12 612 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 4 526 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 19 010 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 412 351 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 283 152 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 129 199 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 344 963 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 15 000 000 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 329 963 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

az önkormányzat
költségvetési szervei

az önkormányzat
költségvetési
szervei

Kiadás

Adatok: e Ft-ban

Bevétel

Adatok: e Ft-ban

Létszám

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

565 519

191 559

40 365

797 443

711 856

81 370

4 217

797 443

17

1

1

19

2

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat mindösszesen

565 519

191 559

40 365

797 443

711 856

81 370

4 217

797 443

17

1

1

19”

2. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

82938

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

175240

190000

195000

200000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

73250

60000

61000

62000

Támogatásértékű működési bevétel

15836

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi maradv.ig.vét

15000

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

362264

319010

326000

332000

Személyi juttatások

86159

85000

85000

85000

Munkaadót terhelő járulékok

12927

13175

13175

13175

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

192540

124085

123161

122106

Támogatásértékű működési kiadás

30149

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

23418

4000

4000

4000

Ellátottak pb.juttatásai

4560

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4823

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

5300

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

359876

252260

251326

251481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

20000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5216

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

80000

0

0

0

Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel

329963

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

435179

45000

25000

25000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

90193

42315

43239

44294

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

252976

44435

31435

36225

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

20000

20000

20000

20000

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

74398

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

437567

111750

99674

105519

Önkorm.bevétel összesen:

797443

364010

351000

357000

Önkorm.kiadás összesen:

797443

364010

351000

357000

3. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

372 480

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

777 443

2

Pénzforgalmi bevételek

372 480

2

Pénzforgalmi kiadások

697 745

3

Működési célú bevételek

347 264

3

Működési célú kiadások

354 576

4

Működési bevételek

258 178

4

Személyi jellegű kiadások

86 159

5

Intézményi működési bevételek

82 938

5

Munkaadót terhelő járulékok

12 927

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

175 240

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

192 540

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

4 823

8

Támogatásértékű bevételek

15 836

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 560

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

7 730

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

73 250

11

Támogatásértékű működési kiadás

30 149

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

23 418

13

Állami támogatás megelőlegezés

0

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú bevételek

25 216

14

Felhalmozási célú kiadások

343 169

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

90 193

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 216

16

Felújítások

252 976

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Kincstárjegy visszatérülés

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása

20 000

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

79 698

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

23

23

Általános tartalék

5 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

74 398

26

26

Fejlesztési céltartalék

74 398

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-404 963

28

28

Működési többlet

-12 612

29

29

Felhalmozási többlet

-392 351

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

20 000

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

20 000

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

372 480

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

697 745

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-404 963

35

35

Működési többlet

-12 612

36

36

Felhalmozási hiány

-392 351

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

344 963

38

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

15 000

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

329 963

40

41

Külső forrásból

80 000

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

80 000

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

797 443

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

797 443

45

Működési célú bevételek összesen

362 264

45

Működési célú kiadások összesen

359 876

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

435 179

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

437 567”

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

176 808

81 370

0

258 178

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

176 808

81 370

0

258 178

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

175 240

0

0

175 240

6

Helyi adók

175 190

0

0

175 190

7

- Építményadó

143 000

0

0

143 000

8

- Telekadó

18 000

0

0

18 000

9

- Iparűzési adó

13 990

0

0

13 990

10

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

11

- Pótlék, bírság

200

0

0

200

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

0

0

50

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

14

- Talajterhelési díj

50

0

0

50

15

Átengedett központi adók

0

0

0

0

16

- Gépjárműadó

0

0

0

0

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 568

81 370

0

82 938

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 568

81 370

0

82 938

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi
ellátási díj,alk.tér.)

1 568

77 320

0

78 888

20

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

4 000

0

4 000

21

- Kamatbevételek

0

50

0

50

- Állami támogatás megelőlegezés

0

0

0

0

22

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

23

II. Támogatások

73 250

0

0

73 250

24

Önkormányzat támogatásai

73 250

0

0

73 250

25

Önkormányzat általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása

73 250

0

0

73 250

26

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

37 562

0

0

37 562

27

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 395

0

0

5 395

28

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

2 270

0

0

2 270

29

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

26 185

0

0

26 185

30

- Elszámolásból származó bevételek

1 838

1 838

31

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

0

0

20 000

32

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

20 000

0

0

20 000

33

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

34

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

35

- Fordított Áfa

0

0

0

0

36

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

0

0

37

Osztalék

0

0

0

0

38

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

39

Felhalmozási célú állami támogatás

20 000

0

0

20 000

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

16 835

0

4 217

21 052

42

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

44

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

45

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

46

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

49

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

16 835

0

4 217

21 052

50

Támogatásértékű működési bevétel

11 619

0

4 217

15 836

51

- Többcélú kistérségi társulástól

0

52

- Egyéb önkormányzattól

1 371

0

4 217

5 588

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

2 518

0

0

2 518

54

- Társadalombiztosítási alapoktól

7 730

0

0

7 730

55

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

56

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 216

0

0

5 216

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Wifi4 hálózat
kiépítés

5 216

0

0

5 216

58

0

0

0

0

59

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

0

60

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

61

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

62

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

63

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

0

64

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

65

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

66

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

67

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

68

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

70

- Vállalkozástól

0

0

0

0

71

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

72

Önkormányzat költségvetési bevételei

286 893

81 370

4 217

372 480

73

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

286 893

81 370

4 217

372 480

74

VI. Maradvány

344 963

0

0

344 963

75

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
pénzmaradványa

0

0

0

0

76

Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

77

Önkormányzat maradványa

344 963

0

0

344 963

78

Önkormányzat működési célú maradvány

15 000

0

0

15 000

79

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

329 963

0

0

329 963

80

VII. Finanszírozási célú bevételek

80 000

0

0

80 000

81

Folyószámla hitel felvétel

0

82

Éven belüli hitel felvétel

0

83

Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca

80 000

0

0

80 000

84

Működési célú hitel

0

85

BEVÉTEL ÖSSZESEN

711 856

81 370

4 217

797 443

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés
Adatok: e Ft-ban

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

257 151

62 360

40 365

359 876

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
kiadásai

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

257 151

62 360

40 365

359 876

9

- Személyi juttatás

71 208

4 106

10 845

86 159

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 681

624

1 622

12 927

11

- Dologi kiadás

140 786

51 468

286

192 540

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 160

2 400

0

4 560

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

27 016

3 762

27 612

58 390

14

- Általános tartalék

5 300

0

0

5 300

15

II. Felhalmozási költségvetés

308 368

129 199

0

437 567

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési
kiadás
összesen:

0

0

0

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

41 708

48 485

0

90 193

20

Önkormányzati felújítási kiadások

172 262

80 714

0

252 976

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak

0

0

0

0

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
beruházás

0

0

0

0

23

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
felújítás

0

0

0

0

24

Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú pénz átadás

0

0

0

0

26

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

27

Céltartalék

74 398

0

0

74 398

28

Fejlesztési hitel visszafizetés

20 000

0

0

20 000

29

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás
összesen:

308 368

129 199

0

437 567

30

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

565 519

191 559

40 365

797 443

31

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

32

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

33

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

34

KIADÁS ÖSSZESEN

565 519

191 559

40 365

797 443

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor-
mányzati
támoga-
tás, helyi
adó

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz államház-
tartáson
kívülről

Működési
maradvány

Működési
költségvet. bevételek
összesen

Tárgyi
eszköz
értékes.

Támog.
értékű
bevétel

Állami
támogatás
felhalmozási

Felhalmo-zási
maradvány

Hitel felvétel

Felhalm.
költségveté-si bevételek összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

1 568

248 490

11 619

0

15 000

276 677

0

5 216

20 000

329 963

80 000

435 179

711 856

3

Önként vállalt
feladatok

81 370

0

0

0

0

81 370

0

0

0

0

0

0

81 370

4

Államigazgatási
feladatok

0

0

4 217

0

0

4 217

0

0

0

0

0

0

4 217

5

Összesen

82 938

248 490

15 836

0

15 000

362 264

0

5 216

20 000

329 963

80 000

435 179

797 443

6

ÖSSZES
BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

1 568

248 490

11 619

0

15 000

276 677

0

5 216

20 000

329 963

80 000

435 179

711 856

8

Önként vállalt
feladatok

81 370

0

0

0

0

81 370

0

0

0

0

0

0

81 370

9

Államigazgatási
feladatok

0

0

4 217

0

0

4 217

0

0

0

0

0

0

4 217

10

Összesen

82 938

248 490

15 836

0

15 000

362 264

0

5 216

20 000

329 963

80 000

435 179

797 443

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munka-
adót terhelő járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú kiadás

Működési
költség-
vetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási
kiadások,
hitel
törlesztés

Felhal-
mozási
költség-
vetési
kiadások
összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

71 208

10 681

140 786

5 300

2 160

27 016

257 151

172 262

41 708

74 398

20 000

308 368

565 519

3

Önként vállalt
feladatok

4 106

624

51 468

0

2 400

3 762

62 360

80 714

48 485

0

0

129 199

191 559

4

Államigazgatási
feladatok

10 845

1 622

286

0

0

27 612

40 365

0

0

0

0

0

40 365

5

Összesen

86 159

12 927

192 540

5 300

4 560

58 390

359 876

252 976

90 193

74 398

20 000

437 567

797 443

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

71 208

10 681

140 786

5 300

2 160

27 016

257 151

172 262

41 708

74 398

20 000

308 368

565 519

8

Önként vállalt
feladatok

4 106

624

51 468

0

2 400

3 762

62 360

80 714

48 485

0

0

129 199

191 559

9

Államigazgatási
feladatok

10 845

1 622

286

0

0

27 612

40 365

0

0

0

0

0

40 365

10

Összesen

86 159

12 927

192 540

5 300

4 560

58 390

359 876

252 976

90 193

74 398

20 000

437 567

797 443

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és
államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

22 193

3 762

27 612

53 567

2

Támogatásértékű működési kiadás

2 837

0

27 312

30 149

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr
Önkormányzatnak

23 189

23 189

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

0

0

5

Orvosi ügyelet támogatás Marcali

250

250

6

Orvosi ügyelet támogatás Fonyód

3 500

3 500

7

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

194

194

8

Tagdíj Marcali kistérség

8

8

9

Vagyonbiztosítás

12

12

10

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

159

159

11

Óvoda fenntartás támogatás

1 784

1 784

12

Jelzőrendszer támogatás

10

10

13

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

647

647

14

Előző évi elszámolás védőnő támogatás
visszafizetés B.újlak Önkormányzatnak

75

75

15

Előző évi elszámolás védőnő támogatás
visszafizetés B.keresztúr Önkormányzatnak

321

321

16

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

19 356

3 762

300

23 418

17

Polgármesteri támogatási keret

300

300

18

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás
tám.továbbutalás DRV-nek

19 356

19 356

19

Turisztikai Egyesület tám.működésre

350

350

20

Balatongyöngye Egyesület tagdíj

35

35

21

Balatoni Szövetség tagdíj

45

45

22

Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás

337

337

23

Nefela jégeső elh. Tagdíj

5

5

24

TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)

20

20

25

Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)

10

10

26

Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása

500

500

27

Balaton M&K támogatás

400

400

28

Sportkör támogatás

400

400

29

Plébánia Hivatal támogatás

200

200

30

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

31

Polgárőrség támogatás

270

270

32

Tűzoltó Egyesület tám.

340

340

33

Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás

230

230

34

Marcali Mentők Alapítvány támogatás

100

100

35

Balatoni Futár támogatás

100

100

36

Polgárvédelmi tagdíj

100

100

37

Bárdos Lajos Női Kar támogatás

270

270

38

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

22 193

3 762

27 612

53 567

39

Önkormányzat támogatásértékű és
államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

41

0

42

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

0

0

0

0

43

0

44

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

22 193

3 762

27 612

53 567

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

41 708

48 485

0

90 193

2

Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés

3 493

3 493

3

Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés

31 750

31 750

4

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

635

635

5

Helyi értékeink a Balaton déli szegletében
pályázathoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

550

550

6

Kis értékű tárgyi eszköz Községháza

64

64

7

Billenőplatós teherautó beszerzés

5 715

5 715

8

Tuskómaró beszerzsés

1 397

1 397

9

Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri
telephely

635

635

10

Sporteszköz beszerzés Központi strand

635

635

11

Mobilgarázs beszerzés Központi strand

635

635

12

Kisfaludy program Központi strand fejlesztés
keretében öltöző létesítés

1 778

1 778

13

Kisfaludy program Központi strand fejlesztés
keretében tájékoztató eszközök beszerzése

1 905

1 905

14

Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés
keretében épület beruházás kiviteli terv,
műszaki ellenőrzés

1 270

1 270

15

Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés
keretében épület beruházás

24 027

24 027

16

Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés
keretében ivókút, napvitorla beszerzés

1 283

1 283

17

Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés
keretében baba-mama szoba és tájékoztató
eszköz beszerzés

1 588

1 588

18

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés

4 166

4 166

19

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató
eszköz beszerzés

3 451

3 451

20

Wifi hálózat kiépítés

5 216

5 216

21

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
beruházási kiadásai összesen:

41 708

48 485

0

90 193

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

172 262

80 714

0

252 976

2

Rákóczi utca út, parkoló, járda építés

145 595

145 595

3

Kisfaludy program Központi strand fejlesztés
keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés

63 013

63 013

4

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki
ellenőrzés

971

971

5

Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás

16 730

16 730

6

Keszeg utca felújítás

26 667

26 667

7

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
fejlesztési kiadásai összesen:

172 262

80 714

0

252 976

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás
összesen

Tervévet megelőző
évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző
kiadás

Tervévben

További években

1

Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

8 958

6 440

2 518

0

8 942

0

0

2

WiFi4EU - az internetkapcsolat
helyi közösségekben történő
előmozdítása WiFi4EU/3-2019/005843-046252 INEA pályázat

5 216

0

5 216

0

0

5 216

0

3

Összesen:

14 174

6 440

7 734

0

8 942

5 216

0

12. melléklet

17. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

A

B

C

D

E

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

175 240

175 240

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb
bevételek

1 568

81 370

82 938

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

73 250

73 250

5

Állami támogatás megelőlegezés

0

6

Támogatás értékű bevétel

11 619

4 217

15 836

7

Működési kölcsön visszatérülés

0

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

9

Működési célú maradvány

15 000

15 000

10

Működési célú bevétel összesen:

276 677

81 370

4 217

362 264

11

Működési kiadások

12

Személyi juttatás

71 208

4 106

10 845

86 159

13

Munkaadót terhelő kiadás

10 681

624

1 622

12 927

14

Dologi kiadás

140 786

51 468

286

192 540

15

Támogatás értékű kiadás

2 837

27 312

30 149

16

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

19 356

3 762

300

23 418

17

Szociális ellátások, segélyek

2 160

2 400

4 560

18

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4 823

4 823

19

Működési kölcsön nyújtás

0

20

Működési célú tartalék

5 300

5 300

21

Működési kiadás összesen:

257 151

62 360

40 365

359 876

22

Felhalmozási célú bevételek

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

24

Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás

20 000

20 000

25

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 216

5 216

26

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

27

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

0

28

Felhalmozási célú hitel felvétel

80 000

80 000

29

Felhalmozási célú maradvány

329 963

329 963

30

Felhalmozási célú bevételek összesen:

435 179

0

0

435 179

31

Felhalmozási célú kiadások

32

Beruházási kiadások

41 708

48 485

90 193

33

Felújítási kiadások

172 262

80 714

252 976

34

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

35

Kincstárjegy vásárlás

0

36

Felhalmozási célú pénz átadás

0

37

Felhalmozási célú tartalék

74 398

74 398

38

Hitel tőketörlesztés

20 000

20 000

39

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

40

Felhalmozási kiadások összesen:

308 368

129 199

0

437 567

13. melléklet

19. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Feladat

2021. évi
előirányzat

Az átcsoportosítás jogát
gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

5 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

5 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

74 398

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

74 398

7

Tartalékok összesen:

79 698

14. melléklet

20. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

13636

2673

67353

21078

5316

15561

21441

20685

62063

10360

7090

4418

251674

Átvett pénzeszköz

644

644

3685

6911

1644

4162

1644

1644

1644

1644

1645

1645

27556

Hitel felvétel

20000

0

35000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

80000

Támogatás

5100

3567

3567

3567

3567

3567

3567

32480

3567

23567

3567

3567

93250

Előző havi záró pénz

344963

279724

240449

251629

224016

123096

115022

118053

148287

151025

118589

29118

344963

Bevételek összesen:

384343

286608

350054

283185

259543

146386

141674

172862

215561

186596

130891

38748

797443

Kiadások

Működési kiadások

25741

25748

42952

27233

48781

21149

23621

24575

46145

25080

25978

17573

354576

Felújítási kiadások

77798

6728

45155

31682

55914

9030

0

0

0

26669

0

0

252976

Fejlesztési kiadások

1080

13683

318

254

31752

1185

0

0

8391

16258

1397

15875

90193

Hitel visszafizetés

0

0

10000

0

0

0

0

0

10000

0

0

0

20000

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74398

5300

79698

Kiadások összesen:

104619

46159

98425

59169

136447

31364

23621

24575

64536

68007

101773

38748

797443

Egyenleg

279724

240449

251629

224016

123096

115022

118053

148287

151025

118589

29118

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

15. melléklet

22. melléklet
Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok
ezer Ft-ban

Adatok
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor-
szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

81370

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

231072

12

Illeték és helyi adó bevételhez

56082

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

231072

14

Helyi adó elengedés és kedv

56082

15

- Idegenforgalmi. adó

0

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

172621

16

- építmény adó

29621

17

- Telek .adó

44461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

13990

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

0

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

0

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

Közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen:

231072

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

56082

ténylegesen tervezett bevételek

174990

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

56082

összesen: (I-VI.pontig)

56082

1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: / Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál

3.1. Építményadó: 900 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.3. Üdülőingatlan száma: 2833 db

3.4. Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

3.5. Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

4.1. Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény

4.3. Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

5. Építményadó kedvezmény összesen: 18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

6. IV/1. Sor Telekadónál

6.1. Telekadó: 70 Ft/m2

6.2. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

6.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

6.4. Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

6.5. Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

6.6. Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

6.7. Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft”