Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 15- 2022. 01. 16

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.15.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (VI.6..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (VI.6..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.