Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04- 2022. 02. 04

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.04.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. § A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg 2022. évre, melynek mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű, I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a,

b) a középfokú iskolai végzettségű, II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.