Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.07.01.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadását 230.491.410 Ft

b) bevételét 230.491.410 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen: 188.173.701 Ft, ebből

aa) működési: 93.137.024 Ft

ab) felhalmozási: 95.036.677 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 228.439.984 Ft, ebből

ba) működési: 67.205.403 Ft

bb) felhalmozási: 161.234.581 Ft

c) Költségvetési hiány: 40.266.283 Ft, ebből

ca) működési többlet: 25.931.621 Ft

cb) felhalmozási hiány: 66.197.904 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 28.871.295 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 42.125.101 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 192.608 Ft, ebből

felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 192.608 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.051.426 Ft, ebből

felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft

működési hitelek kiadásai: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.593.426 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 42.317.709 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.051.426 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 40.266.283 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 36.397.298 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 5.079.726 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 20.639.122 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.000.000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.089.257 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 77.056.125 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 84.178.456 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.051.426 Ft

összeggel állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet