Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Karmacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 6/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el:”

2. § A helyi adókról szóló 6/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az építményadó mértéke: 600,-Ft/m2/év.”

3. § A helyi adókról szóló 6/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000,-Ft/év.

(2) Az adóalany tulajdonában lévő második és minden további, külön helyrajzi szám alatti adótárgy után az adó mértéke: 5.000,-Ft/év.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.