Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 14- 2022. 12. 15

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.12.14.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. §. (1)-(3) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Alkalmazott kormányzati funkciók

Sorszám

Megnevezés
Rigács Község Önkormányzata

Kormányzati funkció száma

1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

2.

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013320

3.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

4.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041232

5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

6.

Országos közfoglalkoztatási program

041236

7.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

8.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

9.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

10.

Közvilágítás

064010

11.

Zöldterület-kezelés

066010

12.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

13.

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074040

14.

Könyvtári szolgáltatások

082044

15.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

16.

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

082094

17.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

18.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055