Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításról

2022.07.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B)

1

Étkeztetés

565 Ft / nap