Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2022. október 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete című 14/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 25. ponttal egészül ki:

„25. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások