Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 13- 2022. 07. 14

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.13.

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdés és 58. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek, valamint Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az érintett partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A zártsorú beépítési mód szerint beépített, vagy beépíthető területeken az építési vonal azonos a szomszédos ingatlanok jellemző építési vonalával, vagy amennyiben a szomszédos ingatlanok beépítetlenek, akkor a közterületi telekhatárral, amennyiben a 2. melléklet ezt másképp nem jelöli.

(2) A zártsorú beépítési mód szerint beépített területeken az épületek zárt sora, a magasabb szintű jogszabály szerint, helyenként épületközzel megszakadhat.”

2. § A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„51. § (1) Az Lk-1/BT/1 és az Lk-1/BT/2 jelű építési övezet határértékeit a 1. melléklet 7. pontja határozza meg.

(2) Az Lk-1/BT/1 építési övezetben 500 m2 alatti telekterület esetén legfeljebb 2 rendeltetési egység létesíthető, 500 m2 telekméret felett legfeljebb 3 rendeltetési egység létesíthető.”

3. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 67. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Vi-2/BT/2 - /14, Vi-2/BT/L-1 - /L-6 és a Vi-2/BT/Közmű jelű építési övezetek határértékeit a 1. melléklet 20. pontja határozza meg.

(2) A Vi-2/BT/6, Vi-2/BT/12, Vi-2/BT/14 valamint a Vi-2/BT/L-1, Vi-2/BT/L-2, Vi-2/BT/L-3, Vi-2/BT/L-4, Vi-2/BT/L-5 és Vi-2/BT/L-6 jelű építési övezetekben a 8. mellékletben, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységek közül megengedett rendeltetések nem helyezhetők el.”

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 67. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Vi-2/BT/14 jelű építési övezetben elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma a következő:

a) 1500 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység,

b) az építési övezetre meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet meghaladó átmenő telken két fő rendeltetésű épület, a telken összesen legfeljebb két rendeltetési egység,

c) legalább 1500 m2-es, de 2000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb két épület, legfeljebb három rendeltetési egység,

d) legalább 2000 m2-es, de 3000 m2-nél kisebb telek esetében legfeljebb három épület, legfeljebb négy rendeltetési egység,

e) legalább 3000 m2-es telek esetében legfeljebb négy épület, legfeljebb hat rendeltetési egység, azzal a megkötéssel, hogy egy épületben legfeljebb két rendeltetési egység alakítható ki, a b) pontban meghatározottak kivételével.”

4. § (1) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet Szabályozási tervet tartalmazó 2. mellékletének 8. jelű szelvénye jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Lk-1 jelű kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek Budatétény területén

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Építési övezet jele

Beépítési mód

Telek kialakítható legkisebb területe
(m2)

Telek kialakítható legkisebb szélessége
(m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
(%)

Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)

Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2)

Beépítési
magasság
(É= épület,
P= párkány)megengedett legnagyobb mértéke (m)

2

Lk-1

/BT/1

Z

600

11

50

60

30

1,75

0,5

P 5,0

3

Lk-1

/BT/2

-

600

14

25

25

60

0,4

0,5

É 5,0”

2. A Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 20. pontja helyébe a következő pont lép:

„20. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budatétény területén"

2.

Vi-2

/BT/2

-

1000

14

20

50

50

0,5

0,2

6,0

3.

Vi-2

/BT/3

SZ

500

20

35

35

45

1,0

0,5

7,5

4.

Vi-2

/BT/4

SZ

2000

30

30

30

50

1,0

0,5

7,5

5.

Vi-2

/BT/5

SZ

2000

25

35

65

20*

1,4

1.00

12,0

6.

Vi-2

/BT/6

SZ

2000

40

35

35

50**

1,0

0,5

12,0***

7.

Vi-2

/BT/7

SZ

2500

-

35

35

45

2,0

1,0

12,5

8.

Vi-2

/BT/8

SZ

3000

30

35

65

15*

1,2

0,75

9,0

9.

Vi-2

/BT/9

SZ

4000

-

20

35

40

0,5

0,2

7,5

10.

Vi-2

/BT/10

SZ

10.000

-

10

35

50

1,0

0,5

3,0

11.

Vi-2

/BT/11

SZ

10.000

-

10

10

70

0,3

0,2

3,0

12.

Vi-2

/BT/12

SZ

10.000

-

30

40

65

0,9

0,4

7,5

13.

Vi-2

/BT/13

SZ

10.000

-

45

40

25*

2,0

1,0

9,0

14.

Vi-2

/BT/14

SZ

1000

20

25

35

60

0,7

0,5

6,0

15.

Vi-2

/BT/L-1

SZ

1000

16

15

25

70

0,4

0,2

6,0

16.

Vi-2

/BT/ L-2

SZ

1000

20

25

35

60

0,7

0,5

7,5

17.

Vi-2

/BT/L-3

SZ

1000

20

30

50

40

1,0

0,5

9,5

18.

Vi-2

/BT/L-4

SZ

5000

20

35

65

35

1,2

0,5

9,0

19.

Vi-2

/BT/L-5

-

800

16

25

50

50

0,5

0,2

6,0

20.

Vi-2

/BT/L-6

SZ

5000

-

20

35

65

0,8

0,3

14,0

21.

Vi-2

/BT/Közmű

SZ

2000

35

35

50

35

0,5

0

10,5

* OTÉK eltérési engedéllyel
** Oktatási intézmény elhelyezése esetén 35%
*** Egyházi jelkép, harangtorony létesítése esetén 14,0 méter.”

2. melléklet

8. SZELVÉNY