Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2023. 09. 01

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról

2023.09.01.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 151. §. (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében az intézményi élelmezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A gyermekétkeztetési térítési díj, egyben nyersanyagnorma napi összegét e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

3. § A 29/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet1

Megnevezés

Intézményi térítési díj nettó összege (ft.)

Bölcsőde

894

Óvoda

823

Általános iskolai napközi

1117

tízórai

200

ebéd

727

uzsonna

190

Általános iskolai ebéd

727

Középiskolai kollégium

1661

reggeli

388

ebéd

732

vacsora

541

Középiskolai ebéd

732

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - kollégiumi közoktatási feladat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)


1518

reggeli

320

tízórai

121

ebéd

574

uzsonna

105

vacsora

398

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - napköziotthon közoktatási feladat (tízórai, ebéd, uzsonna)


800

tízórai

121

ebéd

574

uzsonna

105

mely összegekhez a mindenkor érvényes ÁFA hozzáadódik.
1

Az 1. melléklet a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.