Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete

a temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete

a temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), 40. § (1), (2), (3) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(V.20.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Urna sírhely

8/A. § (1) Urna sírhely kizárólag az Önkormányzat által elkészíttetett síremlékkel együtt váltható meg.

(2) A síremlékre csak az Önkormányzat által meghatározott betűtípussal lehet feliratot készíttetni.

(3) A síremlékre – a síremlékhez tartozó 1 db vázán kívül – további vázát, virágot vagy koszorút elhelyezni csak átmenetileg lehet.

(4) A síremlék környezetébe növényt ültetni szigorúan tilos.”

2. § A temető használatának szabályairól szóló 9/2014.(V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Temetkezési hely megváltási díjak

1. 25 évre

a) Felnőtt sírhely I-es 5.000.- Ft

b) Felnőtt sírhely II-es 10.000.- Ft

c) Urna fülke 160.000.- Ft (Urna fülke újraváltási díja 50.000.- Ft)

d) Urna sírhely 320.000.- Ft (Urna sírhely újraváltási díja 50.000.- Ft)

2. 60 évre

Sírbolt (kripta):
a) 2 koporsós 30.000.- Ft
b) 4 koporsós 45.000.- Ft
c) 6 koporsós 60.000.- Ft”