Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.01.01.

Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nézsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Nézsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A magánszemély kommunális adójának mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 12.000 Ft”

3. § A Nézsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.