Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2014 (VI.25.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Nézsa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és a h) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról, a következőket rendeli el.

Általános rendelkezés

1. § A képviselő- testület Nézsa község területén a következő helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója
b) idegenforgalmi adó
c) helyi iparűzési adó.

A magánszemélyek kommunális adója

2. §1 A magánszemély kommunális adójának mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 12.000 Ft

Az idegenforgalmi adó

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4. §2 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

A helyi iparűzési adó

5. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1.5%-a

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról.

1

A 2. § a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.