Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 05- 2022. 12. 05

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról módosításáról

2022.12.05.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) a) pontja alapján a helyi adókról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az adó mértéke a 3. §-ba meghatározott adótárgyanként évi 8.000,- Ft.”

2. § A Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 5. § módosítása 2022. november 4-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. január 1-jét követően keletkezett adókötelezettségekre kell alkalmazni.”

3. § Hatályát veszti a Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.