Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 18/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adóról szóló 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemély kommunális adója;

b) helyi iparűzési adó,

c) idegenforgalmi adó,

d) telekadó.

e) építményadó.”

2. § A helyi adóról szóló 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A magánszemély kommunális adója évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, továbbá a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 10.000,- Ft.”

3. § A helyi adóról szóló 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az adó mértéke 6,25,- Ft/m2/év”

4. § A helyi adóról szóló 18/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„6/A. Építményadó

11/A. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke 300,- Ft/m2.

(3) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló, nem vállalkozó üzleti célt szolgáló, belterületi

a) a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás

b) a Htv. 52. § 20 pontja szerinti üdülő

c) a Htv. 52. § 48. pontja szerinti, a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló

d) a Htv. 52. § 50. pontja szerinti melléképület és melléképületrész

e) a társasház közös használatú helyiségei.”

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

Gáll Attila
polgármester

Kovács Edit
jegyző