Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015.(XI.26.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015.(XI.26.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

2023.01.01.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 15/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó mértéke:)

„a) a település belvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 12.000-Ft/év, belterületi telek után:10.000-Ft/év
b) a település kisvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 10.000-Ft/év, belterületi telek után: 8.000-Ft/év
c) a település kertvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 8.000-Ft/év, belterületi telek után: 6.000-Ft/év.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.