Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ellenőrzési munkaterve szerint megvizsgálta Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2019.számú önkormányzati rendeletét.
A Kormányhivatal a célvizsgálat során megállapította, hogy a fenti tárgyban hozott rendelet felülvizsgálatra szorul, ezért felhívta a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.
A rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy csak technikai javításokat kell eszközölnünk, melyek a rendelet tartalmát nem érintik.