Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 02. 19

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.19.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 65 360 236 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 65 360 236 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 45 359 282 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 45 359 282 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú kiadások közül)

„a) a személyi juttatások kiadásait 17 709 828 Ft-ban,
b) szociális hozzájárulási adót 2 676 823 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 20 939 042 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 827 600 Ft-ban,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) a felhalmozási célú bevételt 20 000 954 Ft-ban

a) a felhalmozási célú bevételekből

b) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradványt 8 046 957 Ft-ban,

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(7) A felhalmozási célú kiadást 20 000 954 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

5. melléklet

3. melléklet

6. melléklet

4. melléklet

14. melléklet