Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § Az Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017.(IX.8.) önkormányzati rendelet

a)2. § a) pontjában a „70 000” szövegrész helyébe a „80 000” szöveg,
b)2. § b) pontjában az „50 000” szövegrész helyébe a „60 000” szöveg,
c)2. § c) pontjában a „30 000” szövegrész helyébe a „40 000” szöveg,
d)2. § d) pontjában a „30 000” szövegrész helyébe a „40 000” szöveg
lép.

3. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.