Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 147. §-ában és 151. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A bölcsődében, családi bölcsődében egy gondozási napra fizetendő intézményi térítési díj ellátottanként 350 Ft

(8) Az Önkormányzat a bölcsődei játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet óradíját 600 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Intézményi gyermekétkeztetés és családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés napi intézményi térítési díjai


Ellátási formák
megnevezése

Nyersanyag-költség

ÁFA (kerekítve)

Fizetendő összeg (0-ra ill. 5-re
kerekítve)

1. Intézményi
gyermekétkeztetés

a)

Bölcsődében elhelyezett gyermekek

512 Ft

138 Ft

650 Ft/nap

b)

Óvodás korú gyermekek
(saját főzőkonyha útján)

580 Ft

157 Ft

735 Ft/nap

c)

Óvodás korú gyermekek
(vásárolt szolgáltatás útján)

528

143 Ft

670 Ft/nap

d)

Általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

481 Ft

130 Ft

610 Ft/nap

e)

Általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

675 Ft

182 Ft

855 Ft/nap

f)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

481 Ft

130 Ft

610 Ft/nap

g)

Gimnázium általános iskolás korú gyermekek napi háromszori étkezés

675 Ft

182 Ft

855 Ft/nap

h)

Gimnázium középiskolás korú gyermekek napi egyszeri étkezés

642 Ft

173 Ft

815 Ft/nap

i)

Szakgimnáziumos, szakközépiskolás, szakiskolás gyermekek napi
egyszeri étkezés

642 Ft

173 Ft

815 Ft/nap

j)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Heves Megyei SzC-József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma)

1121 Ft

302 Ft

1 425 Ft/nap

ja) reggeli

146 Ft

39 Ft

185 Ft/nap

jb) ebéd

642 Ft

173 Ft

815 Ft/nap

jc) vacsora

333 Ft

90 Ft

425 Ft/nap

k)

Kollégiumi ellátás napi háromszori étkezés (Mátrafüredi Hanák Kolos
Kollégium)

1034 Ft

279 Ft

1 315 Ft/nap

ka) reggeli

251 Ft

68 Ft

320 Ft/nap

kb) ebéd

445 Ft

120 Ft

565 Ft/nap

kc) vacsora

338 Ft

91 Ft

430 Ft/nap

2. Családi bölcsőde étkeztetés

Családi bölcsődében elhelyezett gyermekek

512 Ft

138 Ft

650 Ft/nap

A feltüntetett intézményi térítési díjak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak.
A speciális étkeztetés intézményi térítési díjai megegyeznek a normál étkeztetés intézményi térítési díjával.