Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A „Salgótarján Szolgálatáért” díj

a) olyan természetes személy részére adományozható, aki közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében Salgótarján város közigazgatási területén teljesít szolgálatot és kimagasló tevékenységet folytat/folytatott

aa) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, vagy

ab) az egészségügyi alap-és szakellátás, illetve a szociális ellátás területén, megbecsülést szerezve önmagának és a városnak vagy

ac) a helyi közügyek és a közfeladat ellátása területén, amellyel hozzájárult az őt foglalkoztató szervezet, intézmény, hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez;

b) olyan jogi személy részére adományozható, aki Salgótarján város közigazgatási területén kimagasló tevékenységet folytat/folytatott

ba) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, vagy

bb) az egészségügyi alap-és szakellátás, illetve a szociális ellátás területén, megbecsülést szerezve szervezetének, intézményének és a városnak vagy

bc) a helyi közügyek és a közfeladat ellátása területén, amellyel szervezetként, intézményként vagy hivatalként színvonalas feladatellátást végzett.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.”

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.