Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 13- 2022. 12. 14

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.13.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya, a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság, az Országos Atomenergia Hivatal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztálya, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya, a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya, Pest Megye Főépítésze, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi osztály 1., a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya, a Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztálya, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztálya, a Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztálya, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya, PMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya, a Nemzeti Földügyi Központ Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati tevékenység, Fejér Megye Önkormányzata, Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata, Biatorbágy Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Törökbálint Város Önkormányzata, Tököl Város Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Sóskút Község Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 32. §-ban foglalt táblázat a következő „Vt-9” sor és „Vt-mF” sorral egészül ki:

Vt-9

O

2.000

50

20

1,25

8,0

Vt-mF

Z

500

60

20

1,25

6,0

2. § Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 37/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet