Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 02

Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.02.

Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Meszes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Meszes Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.