Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23 - 2022. 02. 23

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.23.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

3. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.