Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 03

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

2022.03.02.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.