Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.09.29.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési fő összegét 470.287.937 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 176.993.667 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 470.287.937 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 293.294.270 forint (hiány).”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:105 531 023 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:38 362 644 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:16 700 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:16 400 000 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen:176 993 667 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei:142 500 200 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 34 493 467 forint,”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzata:138 631 023 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 38 362 644 forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„a) K1. Személyi juttatások:81 592 167 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 692 920 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 48 003 040 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:1 716 500 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 122 259 forint,
f) K6. Beruházások:5 112 779 forint,
g) K7. Felújítások: 311 667 858 forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)

„i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 380 414 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 470 287 937 forint.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 435 401 284 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:34 886 653 forint,”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 153 507 300 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:316 780 637 forint.”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások 5 112 779 forint.
b) felújítási kiadások 311 667 858 forint.”

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 876 277 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 278 417 993 forint hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„a) belső finanszírozással 293 294 270 forint,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 293 294 270 forint, ebből:

a) működési célú 14 876 277 forint,

b) felhalmozási célú 278 417 993 forint.”

6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik fő összegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.”

7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet

2. melléklet

6. melléklet

3. melléklet