Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 24- 2023. 05. 28

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.24.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

205.382.234 Ft

Költségvetési és finanszírozási bevétellel

174.013.747 Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadással


31.368.487 Ft


Maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1, 5.2, 5.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet és a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet.

6. § (1) E rendelet- az 5. § kivételével-a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím