Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 03

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetés módosításáról

2022.09.03.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a kötelező intézmény vezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének a kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és az 1–4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet7

2. melléklet8

3. melléklet9

4. melléklet10

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.