Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 29- 2022. 03. 30

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.29.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. március 29-én lép hatályba.

1. melléklet

7/A. melléklet