Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 02

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés c. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Medveotthon és az Állatkert területén idegenforgalmi céllal működő gazdasági szervezet köteles a vállalkozás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületen való parkolásért vagy várakozásért a 9. számú mellékletben meghatározott összegű parkolási díjat fizetni. A díjat egy összegben, tárgyév január 31-ig kell megfizetni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet év közben kezdi vagy szünteti meg működését, a parkolási díj összege időarányosan kerül megállapításra.”

2. § A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ bérleti díjait a rendelet 11/1. számú melléklete, a Váci Mihály Művelődési Központ terembérleti díjait a rendelet 11/2. számú melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az általános iskola étkezési térítési díjai

Diák étkezés:

nettó

ÁFA

bruttó

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):

768

207

975

2x-i étkezés:

631

170

801

Csak ebéd:

469

127

596

Felnőtt étkezés:

Ebéd:

866

234

1100

Tízórai:

247

67

314

Ételhordóban elvitt adagok:

Diák ebéd:

469

127

596

Felnőtt ebéd:

887

239

1126

Diétás diák étkezés:

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):

819

221

1040

2x-i étkezés:

657

177

834

Csak ebéd:

494

133

627

Vonalkódos étkezési kártya

pótlásának díja:

394

106

500”

2. melléklet

Kéz a Kézben Óvodában fizetendő térítési díjak

Gyermek:

nettó

áfa

bruttó

3x-i étkezés:

698

188

886

2x-i étkezés:

565

152

717

Tízórai:

153

41

194

Dolgozói meleg étkezés:

3x-i étkezés

711

191

902

2x-i étkezés

576

155

731

Külsős étkező (csak ebéd):

420

113

533

Csonkás óvoda (6. sz.) és a Széchenyi téri óvoda (2. sz.) só szoba használati díja:

1 alkalom (30 perc)

315

85

400

10 alkalomra szóló bérlet

2362

638

3000

Lévai óvoda (5. sz.) és a Liget óvoda (4. sz.) focipálya bérleti díja

1 alkalom (Ft/óra)

4724

1276

6000

1 alkalom világítással (Ft/óra)

5118

1382

6500”

3. melléklet

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában működő fürdő belépő- és térítési díjai

1. táblázat

Szolgáltatás

bruttó érték (Ft)

Csoportos torna 1 óra

900

Ülőmedence 1 óra

600

Szauna ½ óra

800

Egyéni torna ¾ óra

1200

Bémer kezelés

600

Családi jegy 1,5 óra

3.500

(2 felnőtt, 2 gyerek 14 éves korig)

Testtájéki lézer terápia

2.000

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában az étkezési norma és vendégebéd díja

2. táblázat

Étkezés

Bentlakásos ellátás

Vendég ebéd

Dolgozói étkezés

Normál és diétás étrend

Norma

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Reggeli

190

51

241

Tízórai

110

30

140

Ebéd

400

108

508

400

497

242

1139

400

200

162

762

Uzsonna

110

30

140

Vacsora

180

48

228

Összesen

990

267

1257

400

497

242

1139

400

200

162

762

4. melléklet

A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjai

1. táblázat

Termálfürdő díjtételei

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Fürdőjegyek

Felnőtt jegy

1 259,84

340,16

1 600

Felnőtt jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 141,73

308,27

1 450

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy

944,88

255,12

1 200

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

787,40

212,60

1 000

Öltözőszekrény (térítési díj + tárgyi letét ellenében)

157,48

42,52

200

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Fürdőbérletek

Felnőtt bérlet (12 alkalom)

12 598,43

3 401,58

16 000

Felnőtt bérlet (12 alkalom) (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

11 417,32

3 082,68

14 500

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom)

9 448,82

2 551,18

12 000

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom) (veres-egyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

7 874,02

2 125,99

10 000

Szauna jegyek

Felnőtt kombinált

1 653,54

446,46

2 100

Felnőtt kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 535,43

414,57

1 950

Nyugdíjas, diák kombinált

1 417,32

382,68

1 800

Nyugdíjas, diák kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 259,84

340,16

1 600

Szauna jegy (Üdülő vendégeknek és bérleteseknek)

708,66

191,34

900

GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő szálláshely és kemping díjai

2. táblázat

Szálláshely árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

2 személyes komfortos faház 1 éjszaka

6 190,48

309,52

6 500

2 személyes komfortos faház 2-5 éjszaka

5 904,73

295,24

6 200

2 személyes komfortos faház 6. éjszakától

5 523,81

276,19

5 800

Apartman (max. 4 fő) / nap

13 333,33

666,67

14 000

4 személyes turistafaház / éjszaka

5 333,33

266,67

5 600

6 személyes turistafaház / éjszaka

7 523,81

276,19

7 900

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Kemping árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Felnőtt napi díj

2 857,14

142,86

3 000

Gyermek, diák (18 évek korig), nyugdíjas napidíj

2 571,43

128,57

2 700

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Sátorhely

393,70

106,30

500

Parkolójegy sátorral és/vagy személygépkocsival

629,92

170,08

800

Lakóautó, -busz, lakókocsi+személygépkocsi

1181,10

318,90

1 500

Megjegyzés: Minden szálláshely díjhoz fizetendő az IFA (idegenforgalmi adó)

5. melléklet

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár térítési- és szolgáltatási díjai

Beiratkozási díj (12 hónapra)

felnőtteknek:

2.000,- Ft

nyugdíjasoknak:

1.000,- Ft

16 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak:

1.000,- Ft

Veresegyház város önkormányzati intézményeiben dolgozóknak

1.000,- Ft

70 év felettieknek:

ingyenes

16 év alattiaknak:

ingyenes

Késedelmi díjak:

könyv:

5,- Ft/nap/dokumentum

folyóirat:

10,- Ft/nap/dokumentum

hangzóanyag:

20,- Ft/nap/dokumentum

audiovizuális dokumentum:

20,- Ft/nap/dokumentum

könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum:

100,- Ft/nap/dokumentum

Számítógép- és internethasználati díjak:

5,- Ft/perc

Fénymásolási és nyomtatási díjak:

A/4-es méretben:

csak szöveg:

50,- Ft/oldal

10-50% fedettség:

70,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

120,- Ft/oldal

A/3-as méretben:

csak szöveg:

80,- Ft/oldal

10-50%-os fedettség:

120,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

220,- Ft/oldal

Színes, A/4-es méretben

csak szöveg

80,- Ft/oldal

10-50% fedettség

110-, Ft/oldal

50%-os fedettség felett

160,- Ft/oldal

Színes, A/3-as méretben

csak szöveg

150,- Ft/oldal

10-50% fedettség

210,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett

320,- Ft/oldal

Egyéb díjak:

szkennelés:

200,- Ft/oldal

könyvtárközi kölcsönzés:

1.800,- Ft/dokumentum

késedelmi felszólítás:

160,- Ft/felszólítás”

6. melléklet

9. melléklet
A Medveotthon és Állatkert belépő- és parkolási díja

Belépő (Ft/fő) A belépődíj az állatsimogató látogatására is jogosít.

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Felnőtt

1 574,80

425,20

2 000

Gyermek (3-tól 14 éves korig)

1 181,10

318,90

1 500

Diák (15-től 18 éves korig)

1 181,10

318,90

1 500

Nyugdíjas

1 181,10

318,90

1 500

Családi (legalább 2 gyermek és legalább 1 felnőtt együttes belépése esetén)

1 181,10

318,90

1 500

Csoportvezetői díj (min.20 fős csoport esetén)

11 811,02

3 188,98

15 000

Parkolás

személygépkocsi

236,22

63,78

300

autóbusz

1 574,80

425,20

2 000

gazdálkodó szervezet (Ft/év)

36 500

13 500

50 000”

7. melléklet

11. melléklet
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum terembérleti díjai

1. táblázat

Innovációs központ:

Sportrészleg

Fallabda:

Hétköznap 7.00 – 16 óráig:

2 200 Ft /óra

Hétköznap 16.00 – 21.00 óráig:

2 500 Ft /óra

Szombaton és vasárnap 8.00 – 19.00:

2 500 Ft /óra

Bérlet 10 alkalomra:

18 000 Ft

Ütő bérleti díj:

400 Ft/óra/db

labda:

200 Ft/óra/db

Kondicionáló terem:

1 alkalom / 2 óra:

800 Ft

10 alkalom:

6 000 Ft

1 hónapos bérlet:

9 000 Ft

Csoportos bérlet (3-4 fő)

3 000 Ft

Egyéb sporttermek:

Hétköznap 09.00 – 16.00:

2 500 Ft/óra

Hétköznap 16.00 – 21.00:

3 000 Ft/óra

Kedvezmények:

Induló, kezdő csoportnál 2 hónapig:

2 500 Ft/óra

Egyéb termek a II. emeleten

Konferenciaterem:

1-2 óra igénybevétel esetén:

13 000 Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

12 000 Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

10 000 Ft/óra

7 órán túl:

9 000 Ft/óra

Évi több alkalom, több óra bérlés esetén:

9 000 Ft/óra

Kamaraterem:

1-2 óra

9 000 Ft/óra

3-4 óra

8 000 Ft/óra

5-6 óra

7 000 Ft/óra

7 órától

6 000 Ft/óra

Évi több alkalom, több óra bérlés esetén:

6 000 Ft/óra

Klubtermek:

227-es

3 000 Ft/óra

229-es

5 000 Ft/óra

308-as

4 000 Ft/óra

309-es

4 000 Ft/óra

324-es

4 000 Ft/óra

325-ös

2 000 Ft/óra

Induló csoportnál kedvezmény:

3 500 Ft/óra

Bekészíthető eszközök bérleti díja:

projektor+ vászon:

3 000 Ft/db/alkalom

projektor + vászon + laptop:

5 000 Ft/db/alkalom

laptop:

2 000 Ft/db/alkalom

flipchart tábla:

1 000 Ft/db/alkalom

Kültéri eszközök bérleti díja:

sátor:

3 000 Ft/db/alkalom

sörpad garnitúra:

1 500 Ft/garnitúra/alkalom

vaslábú asztal:

500/db/alkalom

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

Váci Mihály Művelődési Központ bérleti díjai

2. táblázat

Eseti bérleti díjak:

Nagyterem, előtér vásárokra:

4 000 Ft/óra

Nagyterem igénybevétele külső bérlő számára (színházi előadások, táncos rendezvények, egyszemélyes produkciók stb.):

50 000 Ft - 200 000 Ft/alkalom vagy a jegybevétel 20 %-a

Üvegterem:

3 000 Ft/óra

Emeleti termek:

Em. 1. (nagyterem)

3 000 Ft/óra

Em. 2. (kisterem)

1 500 Ft/óra

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

8. melléklet

15. melléklet
A GAMESZ üzemeltetésében lévő lakossági hulladékudvar és inertbánya díjai

Inert-, lom- és zöldhulladék lerakási díjai

nettó

ÁFA (27%)

bruttó

Hulladékudvar

Háztartási mennyiségben elhelyezhető inert-, lom- és zöldhulladék lerakási díja

3 149,6

850,4

4 000

Inertbánya

Inert hulladék – nagy mennyiségű – elhelyezési díja (a szerződésben meghatározott feltételekkel)

2 755,9

744,1

3 500

Személygépkocsi gumiabroncs keréktárcsa nélkül

393,70

106,3

500