Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a szociális igazgatás 45. § (1) bekezdése, valamint 132. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Szociális étkeztetés:

a) intézményi térítési díj nettó 541.- Ft.

b) szociális étkezés kiszállítása intézményi térítési díja: ingyenes.”