Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.09.29.

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 34.229.947 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 44.298.815 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -10.068.868 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 64.834.376 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 154.121.114 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -89.286.738 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 100.344.697 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 989.091 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 199.409.020 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 199.409.020 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 10.068.868 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével fedez.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 89.286.738 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 34.229.947 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 64.834.376 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 100.344.697 Ft-ban állapítja meg..”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 44.298.815 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) személyi juttatások 13.465.186 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 1.898.499 Ft

c) dologi kiadások 16.441.298 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.832.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 742.965 Ft

f) tartalékok 9.918.867 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 154.121.114 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) beruházások előirányzata 81.258.039 Ft,

b) felújítások előirányzata 72.861.908 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások 1.167 Ft.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

11. melléklet

9. melléklet

16. melléklet

10. melléklet

1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

(kormányzati funkció száma

kormányzati funkció megnevezése)

15a

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás”

2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:

(kormányzati funkció száma

kormányzati funkció megnevezése)

16a

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”