Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 26

Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.26.

Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), h) pontja, a 32. cikk (2) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. Helyi adók fajtái

1. § Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ipolydamásd illetékességi területén az alábbi adókat vezeti be: telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, iparűzési adó.

2. Értelmező rendelkezések

2. § Életvitelszerű a tartózkodás, ha abban az adóalany, tartós ott lakásra rendezkedett be és azt ténylegesen egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használja. A lakás rendszeres használata közüzemi számlákkal (különösen hulladékszállítási szerződés, vízdíj, kábel TV, elektromos áram) alátámasztandó.

3. Telekadó: Adómentesség

3. § Mentes az adó alól:

1. Az ingatlan nyilvántartásban feltüntetett, „kivett beépítetlen terület” kivételével nyilvántartott művelési ágú ingatlanok.

2. Az a telek melyen lakás áll.

3. Az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt.

4. Külterületi telek.

5.1 Az a belterületi földrészlet, amely elhelyezkedésénél fogva köz- vagy magánúton illetve közterületről gépjárművel nem közelíthető meg.

4. Adó alapja

4. § A telek négyzetméterben számított területe.

5. Adó mértéke

5. § Az adó évi mértéke 50,- Ft/m2.

6. Magánszemélyek kommunális adója

6. § Ipolydamásd Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adó bevételét 100% mértékig felhalmozási kiadásokra fordítja.

7. Adómentességek

7. § Mentes az adó alól:

1. a beépítetlen belterületi földrészlet (telek),

2. nem lakás céljára szolgáló épület épületrész (építmény).

8. Adókedvezmények

8. § (1) Kérelemre adókedvezményben részesül az az adóalany, aki életvitelszerűen Ipolydamásdon tartózkodik.

(2) A kedvezmény mértéke: 10.000,- Ft/év.

(3) Kérelem alapján, további kedvezményben részesül az az egyedülálló, 70 év feletti adóalany, továbbá azon adóalany, aki három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, az adott évben, valamint fogyatékossága miatt rendszeres pénzbeli ellátásban részesülő személy.

(4) A kedvezmény mértéke a fizetendő adó 50%-a.

(5) A településen a műemléki védettséggel terhelt ingatlanok tulajdonosai 50%-os adókedvezményben részesülnek. A műemléki védettséget igazolni kell.

(6) A kedvezmény a kérelem benyújtását követő évtől vehető igénybe.

(7) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

9. Az adó mértéke

9. § Az évi adó mértéke adótárgyanként 33.800,- Ft.

10. Idegenforgalmi adó: az adó alapja

10. § A megkezdett vendégéjszakák száma.

11. Az adó mértéke

11. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.

12. Helyi iparűzési adó: az adó mértéke

12. § Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

13. Záró rendelkezések

13. §2

14. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § 5. pontját az Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.