Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 8/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 27

Ipolydamásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 8/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.27.

Ipolydamásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében és a 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.