Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 142 710 198 forint
b) bevételi főösszege 142 710 198 forint

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 109 628 633 forint
aa) személyi juttatások 53 540 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 580 000 forint
ac) dologi kiadások 37 063 599 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 3 445 034 forint
b) felhalmozási kiadások 30 185 000 forint
ba) beruházások 350 000 forint
bb) felújítások 29 835 000 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:)

„a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 896 565 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint
ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 302 416 forint
b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 34 634 398 forint
ba) maradvány igénybevétele 34 624 834 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 9 564 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 32 302 416 forint”

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 140 492 143 forint
b) bevételi főösszege 140 492 143 forint

5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 75 108 162 forint
aa) személyi juttatások 28 140 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 380 000 forint
ac) dologi kiadások 31 143 128 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 3 445 034 forint
b) felhalmozási kiadások 30 185 000 forint
ba) beruházások 350 000 forint
bb) felújítások 29 835 000 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:)

„a) finanszírozási kiadások 35 198 981 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint
ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 302 416 forint
b) finanszírozási bevételek 32 416 343 forint
ba) maradvány igénybevétele 32 406 779 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 9 564 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint”

7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 34 520 471 forint
b) bevételi főösszege 34 520 471 forint

8. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 34 520 471 forint
aa) személyi juttatások 25 400 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 200 000 forint
ac) dologi kiadások 5 920 471 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint”

9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei)

„b) finanszírozási bevételek 34 520 471 forint
ba) maradvány igénybevétele 2 218 055 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 32 302 416 forint”

10. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet