Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiadásai és bevételei

1. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

2. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi

a)1 kiadási főösszege 159 244 579 forint

b)2 bevételi főösszege 159 244 579 forint

3. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)3 működési kiadások 129 165 831 forint

aa) személyi juttatások 50 373 943 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 308 206 forint

ac) dologi kiadások 49 526 967 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 308 358 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 11 648 357 forint

b)4 felhalmozási kiadások 27 182 183 forint

ba) beruházások 998 917 forint

bb) felújítások 26 183 266 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)5 működési bevételek 115 254 951 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 715 697 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 870 194 forint

ac) működési bevételek 5 669 060 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)6 felhalmozási bevételek 5 728 646 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 999 985 forint

bb) felhalmozási bevételek 2 728 661 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

5. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)7 finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 896 565 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint

ab)8 központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 964 556 forint

b)9 finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 38 260 982 forint

ba) maradvány igénybevétele 34 624 834 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 636 148 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 32 964 556 forint

3. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlege

6. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

4. Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi létszám-előirányzata

9. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 13 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 8 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

III. Fejezet

Mohora Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai és bevételei

5. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

10. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi

a)10 kiadási főösszege 157 026 514 forint

b)11 bevételi főösszege 157 026 514 forint

11. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)12 működési kiadások 94 303 208 forint

aa) személyi juttatások 24 404 807 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 961 768 forint

ac) dologi kiadások 43 979 918 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 308 358 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 11 648 357 forint

b)13 felhalmozási kiadások 26 862 185 forint

ba) beruházások 678 919 forint

bb) felújítások 26 183 266 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

12. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)14 működési bevételek 115 254 941 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 715 697 forint

ab) közhatalmi bevételek 8 870 194 forint

ac) működési bevételek 5 669 050 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b)15 felhalmozási bevételek 5 728 646 forint

ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 2 999 985 forint

bb) felhalmozási bevételek 2 728 661 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

13. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

a)16 finanszírozási kiadások 35 861 121 forint

aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint

ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 964 556 forint

b)17 finanszírozási bevételek 36 042 927 forint

ba) maradvány igénybevétele 32 406 779 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 636 148 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint

7. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlege

14. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

15. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

16. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

8. Mohora Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

17. § Mohora Község Önkormányzata 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 8 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 3 fő

b) közfoglalkoztatott: 4 fő

c) polgármester: 1 fő

IV. Fejezet

Zichy Márta Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei

9. Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai és bevételei

18. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi

a)18 kiadási főösszege 35 182 621 forint

b)19 bevételi főösszege 35 182 621 forint

19. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)20 működési kiadások 34 862 623 forint

aa) személyi juttatások 25 969 136 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 346 438 forint

ac) dologi kiadások 5 547 049 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

b)21 felhalmozási kiadások 319 998 forint

ba) beruházások 319 998 forint

bb) felújítások 0 forint

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

20. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)22 működési bevételek 10 forint

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

ab) közhatalmi bevételek 0 forint

ac) működési bevételek 10 forint

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint

bb) felhalmozási bevételek 0 forint

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

21. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei

a) finanszírozási kiadások 0 forint

b)23 finanszírozási bevételek 35 182 611 forint

ba) maradvány igénybevétele 2 218 055 forint

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint

bc) központi, irányító szervi támogatás 32 964 556 forint

11. Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlege

22. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.

23. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

24. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

12. Zichy Márta Óvoda 2022. évi létszám-előirányzata

25. § Zichy Márta Óvoda 2022. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 5 fő, az alábbiak szerint:

a) közalkalmazott: 5 fő

b) közfoglalkoztatott: 0 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.

28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.

29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

30. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

32. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 2022. évi általános és céltartalékot a 10. melléklet tartalmazza.

33. § Az önkormányzat és költségvetési szervének nevében végzett 2022. évi beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

34. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2022. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

35. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjával alkalmazni kell.

37. § Ez a rendelet 2022. március 13-án lép hatályba.

1

A 2. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § a) pont ab) alpontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 11. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 11. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 12. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A 13. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 18. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

19

A 18. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 18. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

20

A 19. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

21

A 19. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

22

A 20. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

23

A 21. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 21. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 9. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.