Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 159 244 579 forint
b) bevételi főösszege 159 244 579 forint

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 129 165 831 forint
aa) személyi juttatások 50 373 943 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 308 206 forint
ac) dologi kiadások 49 526 967 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 308 358 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 11 648 357 forint
b) felhalmozási kiadások 27 182 183 forint
ba) beruházások 998 917 forint
bb) felújítások 26 183 266 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 115 254 951 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 715 697 forint
ab) közhatalmi bevételek 8 870 194 forint
ac) működési bevételek 5 669 060 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 5 728 646 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 999 985 forint
bb) felhalmozási bevételek 2 728 661 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:

finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 896 565 forint]

„ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 964 556 forint”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:)

„b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 38 260 982 forint
ba) maradvány igénybevétele 34 624 834 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 636 148 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 32 964 556 forint”

5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 157 026 514 forint
b) bevételi főösszege 157 026 514 forint

6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 94 303 208 forint
aa) személyi juttatások 24 404 807 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 961 768 forint
ac) dologi kiadások 43 979 918 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11 308 358 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 11 648 357 forint
b) felhalmozási kiadások 26 862 185 forint
ba) beruházások 678 919 forint
bb) felújítások 26 183 266 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 115 254 941 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 715 697 forint
ab) közhatalmi bevételek 8 870 194 forint
ac) működési bevételek 5 669 050 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 5 728 646 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 2 999 985 forint
bb) felhalmozási bevételek 2 728 661 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

8. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:)

„a) finanszírozási kiadások 35 861 121 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 896 565 forint
ab) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 32 964 556 forint
b) finanszírozási bevételek 36 042 927 forint
ba) maradvány igénybevétele 32 406 779 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 636 148 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint”

9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi)

„a) kiadási főösszege 35 182 621 forint
b) bevételi főösszege 35 182 621 forint

10. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 19. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 34 862 623 forint
aa) személyi juttatások 25 969 136 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 346 438 forint
ac) dologi kiadások 5 547 049 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 319 998 forint
ba) beruházások 319 998 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

11. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 10 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 10 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2022. évi finanszírozási kiadásai és bevételei)

„b) finanszírozási bevételek 35 182 611 forint
ba) maradvány igénybevétele 2 218 055 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 32 964 556 forint”

13. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet