Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődési feladatellátásról szóló 14/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20
a közművelődési feladatellátásról szóló 14/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 14/2017.(VIII.1.) önkormányzati rendeletét a közművelődési feladatellátásról. A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a Jszr. 51. §.(1) bekezdésében foglaltak alapján a preambulum nem szabályozható a rendeletben, ezért a rendelet „1. A rendelet célja alcímet és az 1. §.-t hatályon kívül kell helyezni.