Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 25 - 2022. 04. 25

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2021.(VI.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.04.25.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. § Hatályát veszti Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja.

2. § Ez a rendelet 2022. április 26-án lép hatályba.