Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építményadó mértéke:)

„a) lakóház, üdülő esetében 800 Ft/m2,”

2. § A helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A magánszemély kommunális adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 33.000 Ft.”

3. § A helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.”

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.