Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 22- 2023. 02. 23

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2023.02.22.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadását 238.300.884 Ft

b) bevételét 238.300.884 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen: 194.289.174 Ft, ebből

aa) működési: 97.252.497 Ft

ab) felhalmozási: 97.036.677 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 236.129.468 Ft, ebből

ba) működési: 74.894.887 Ft

bb) felhalmozási: 161.234.581 Ft

c) Költségvetési hiány: 41.840.294 Ft, ebből

ca) működési többlet: 22.357.610 Ft

cb) felhalmozási hiány: 64.197.904 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 28.871.295 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 42.125.101 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 1.886.609 Ft, ebből

felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 1.886.609 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.171.416 Ft, ebből

felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft

működési hitelek kiadásai: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.713.416 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 44.011.710 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.171.416 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.840.294 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 33.823.504 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.422.353 Ft

c) a dologi kiadások előirányzatát 29.938.428 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.000.000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.710.602 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 77.056.125 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 84.178.456 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.171.416 Ft

összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2.095.142 Ft összeggel állapítja meg ebből általános tartalék 2.095.142 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet