Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31 20:00- 2023. 01. 31

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.31.

Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „Általános rendelkezések” alcíme helyébe a következő alcím lép: „1. Általános rendelkezések”

(2) A Rendelet „Temetési helyek” alcíme helyébe a következő alcím lép: „2. Temetési helyek”

(3) A Rendelet „Díszsírhely” alcíme helyébe a következő alcím lép: „3. Díszsírhely”

(4) A Rendelet „A temetkezés rendje” alcíme helyébe a következő alcím lép: „4. A temetkezés rendje”

(5) A Rendelet „A temető infrastrukturális létesítményei” alcíme helyébe a következő alcím lép: „5. A temető infrastrukturális létesítményei”

(6) A Rendelet „A temetkezési szolgáltatás” alcíme helyébe a következő alcím lép: „6. A temetkezési szolgáltatás”

(7) A Rendelet „A temető üzemeltetése, rendje” alcíme helyébe a következő alcím lép: „7. A temető üzemeltetése, rendje”

(8) A Rendelet „Nyilvántartások vezetése” alcíme helyébe a következő alcím lép: „8. Nyilvántartások vezetése”

(9) A Rendelet „Záró rendelkezés” alcíme helyébe a következő alcím lép: „9. Záró rendelkezés”

2. § Ez a rendelet 2023. január 31-én 20 órakor lép hatályba, és 2023. február 1-jén hatályát veszti.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (4) bekezdése, és 4. §-a.