Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 31- 2024. 01. 23

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról

2023.01.31.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre terjed ki.

2. 2023. évi illetményalap

2. § (1) A képviselő-testület a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.

(2) A képviselő-testület a 2023. évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő vonatkozásában az illetményalapot 55 000 forintban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

3. § Hatályát veszti a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelet.

4. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

5. § Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba.