Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az adó mértéke: telek adótárgyra 11.000 Ft.”

2. § A helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.”

3. § A helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.

(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.”

4. § A helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

5. § A helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1 %-a.”

6. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 6/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet

1. „A rendelet hatálya” alcím címe,

2. „Adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszünése” alcím címe,

3. „Az adó mértéke” alcím címe,

4. „Adókedvezmény, adómentesség” alcím címe,

5. „Az adókötelezettség, az adó alanya” alcím címe,

6. „Adómentesség” alcím címe,

7. „Az adó alapja” alcím címe,

8. „Az adó mértéke” alcím címe,

9. „Az adóbeszedésre kötelezett” alcím címe,

10. „Az adókötelezettség, az adó alanya” alcím címe,

11. „Az adókötelezettség keletkezés és megszűnése” alcím címe,

13. „Az adó alapja” alcím címe,

15. „Az adó mértéke” alcím címe,

7. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.