Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-a,

b) 4. alcíme,

c) 19. §-a,
d) 1. melléklete.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.