Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11- 2023. 08. 12

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.11.

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja.

2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 11-én lép hatályba.